Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci arrow Kontakt
Kontakt
Przedsi?biorstwo Telekomunikacyjne WB Internet Drukuj
Witold Bornikowski

Ul. Wiklinowa 22A
44-300 Wodzis?aw ?l?ski
Woj.: ?l?skie
Polska

biuro2016 @wb.pl
501 740 509 i 506 212 109

Firma istnieje od 1997 roku

GaduGadu:
4556666 - Biuro WB Internet

wp?aty bankowe prosimy wp?aca? na rachunek:
konto: ING /o Wodzis?aw ?l.
64 1050 1403 1000 0022 0612 5847

Sondy

Jakiego systemu operacyjnego u?ywasz?
  


designed by www.madeyourweb.com
31 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='3' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1571413475)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='2018ab107764e600c85a5bdaac552c76'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('da8e2860652c9381fb40b9fa8a754223')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '039777a40f4505d585653b7c4783a7fa','1571414675','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='3'
16 SELECT *, COUNT(a.id) AS numlinks FROM mos_categories AS cc LEFT JOIN mos_contact_details AS a ON a.catid = cc.id WHERE a.published='1' AND cc.section='com_contact_details' AND cc.published='1' AND a.access <= '0' AND cc.access <= '0' GROUP BY cc.id ORDER BY cc.ordering
17 SELECT a.id AS value, CONCAT_WS( ' - ', a.name, a.con_position ) AS text FROM mos_contact_details AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid WHERE a.published = '1' AND cc.published = '1' AND a.access <=0 AND cc.access <=0 ORDER BY a.default_con DESC, a.ordering ASC
18 SELECT * FROM mos_contact_details WHERE published = '1' AND id = 1 AND access <=0
19 SELECT * FROM mos_menu WHERE id='3'
20 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
21 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
22 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '3' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
23 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
24 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
25 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 1,1
26 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
27 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
28 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
29 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
30 SELECT p.id, p.title FROM mos_poll_menu AS pm, mos_polls AS p WHERE (pm.menuid='3' OR pm.menuid='0') AND p.id=pm.pollid AND p.published=1
31 SELECT id, text FROM mos_poll_data WHERE pollid='16' AND text <> '' ORDER BY id